ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203
 • Двадесет година
  у Новој школи
  Како путник уђе у село, па крене ка центру његовом...

Школске вести

Школске вести и активности у школи испраћене од стране наставника и младих новинара, чланова новинарске секције.

 • Правилници

  Одређује принципе и правила општег функциони- сања школе, према правилима и упутствима Мини-старства просвете, прилагођен...

 • Јавне набавке

  Основне и средње школе, чији је оснивач Република, односно локална власт, као и аутономна покрајина, имају обавезу примене...

 • Документа

  Јавне исправе и прописане евиденције, Педагошка документацијa, Годишњи план рада установe, Развојни план установе...

 • Извештаји

  Извештај о раду школе у првом полугодишту и анализа успеха и дисциплине ученика. Годишњи и полугодишњи извештај...

  Наша школа

  Трудимо се да при руковођењу успоставимо координацију и вишесмерну комуникацију, тако да сви сегменти рада школе функционишу.

  Школске секције

  Школске секције су вид ваннаставних активности у основним и средњим школама намењене заинтересованим ученицима.

  У активностима школских секција наставници ученицима који су ради да науче и сазнају нешто више на занимљив начин уз модерне педагошке методе пружају актуелне инфомације, упознају их са научним трендовима и дилемама.

  Прочитај више

  Продужени боравак

  Рад у продуженом боравку се много разликује од рада у редовној настави јер се међусобно преплићу и повезују рад, учење и игра.

  Рад у продуженом боравку је необавезан облик васпитно образовног рада, који се одвија после наставе и има своје педагошке, васпитне, образовне, здравствене и социјалне вредности.Пружамо леп простор прилагођен дечијим потребама. Атмосфера у боравку је пријатна, по потреби радна а по потреби забавна.

  Прочитај више

  Ђачки парламент

  Ученички парламент је саветодавно тело, које може да да у оквиру своје надлежности иницијативу, која не обавезује, а која се односи на ученичка питања, као што су спортске активности (турнири, игре) еколошке акције, хуманитарне акције, културне манифестације, приредбе, секције, али не оно што је у вези са организацијом школе

  У складу са актима ученичког парламента треба да се одреди начин рада и сарадње са једним сталним чланом Школе, професором или психологом, који ће бити у сталној вези, контакту и помагати, олакшати сарадњу ученички парламент – професори – родитељи.

  Прочитај више

  Вршњачки тим

  Све активности тима су усмерене на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације.

  Вршњачки тим помаже својим вршњацима да сагледају проблеме и конфликте; сагледају разлоге који доводе до конфликта; схвате начине превазилажења и изласка из конфликтних ситуација; расту и развијају се учећи на непосредном искуству; живе заједно уважавајући међусобне разлике.

  Прочитај више

  Упознајте наше запослене

  Вреднујемо успех према труду и залагању, подстичемо креативност, бришемо границе, јачамо флексибилност и сарадњу!

  "Сине мој, научите за нас. Нека наук свима бакља буде: да ће сутра светлије од данас обасјати добротом све људе." - Драгољуб Илић, 1938.

  Школске вести

  Школске вести и активности у школи испраћене од стране наставника и младих новинара, чланова новинарске секције.

  Рекли су о образовању