Учитавање...

ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Школска библиотека

Најважнији циљ рада школске библиотеке је подстицање читања и развијање информационе писмености.

Наша библиотека располаже фондом од око 6.595 књига. Она садржи дела из програма матерњег језика, дела из осталих предмета, сликовнице, приручну литературу, књижевну и научно-популарну литературу идр.
Библиотечки фонд је намењен ученицима, наставницима, стручним сарадницима и осталим запосленим у школи. Библиотечки фонд омогућава да школска библиотека одговори својој основној функцији, циљу и задацима и пружа стручну подршку целокупном наставном процесу.Библиотека излази у сусрет ученицима и наставницима расположивим библиотечким фондом приликом припреме приредби (Савиндан, Дан школе).

Библиотекари: Маја Ракић, Маја Миливојевић

Сарадници у реализацији плана: ученици и наставници

О књигама...


Сматрам да је телевизија веома поучна. Сваки пут кад неко укључи ТВ, ја одем у другу собу да читам - Гручо Маркс


Мој најбољи пријатељ је онај који ми поклони књигу коју нисам прочитао. - Абрахам Линколн


  • Омогућавање ученицима да овладају вештинама налажења и критичког процењивања информација и самосталног и сталног учења током читавог живота.
  • Развијање и неговање навике читања, као и коришћења библиотеке током читавог живота.
  • Систематско обучавање ученика за самосталну употребу информационог система библиотеке и извора знања, у складу с њиховим способностима и интересовањем.
  • Развијање критичког односа код ученика према различитим изворима знања; развијање читалачких способности.
  • Пружање подршке наставницима и стручним сарадницима за унапређивање образовно-васпитног рада у складу с принципима, циљевима и прихваћеним стандардима.