ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Главни дежурни
( 2. спрат)

Слађана Голубовић

Слађана Матић

Маја Миливојевић

Тања Антонијевић

Ивана Веселиновић

Приземље

Непарна недеља

Маја Ракић

Радиша Вилотијевић

Ксенија Мутић

Анђелка Дмитровић

Слађана Видић

Парна недеља

Љиљана Ђурић

Срђан Рајовић

Жика Обућина

Марија Којић

1. спрат

Ана Лукић

Весна Сировљевић

Луција Тасић

Каролина Нешковић

Драженка Марјановић

Напомена

ОБАВЕЗА ЗАПОСЛЕНИХ ЈЕ ДА СВЕ АКТИВНОСТИ У ТОКУ ДАНА ПРИЈАВЕ ГЛАВНОМ ДЕЖУРНОМ НАСТАВНИКУ РАДИ ЕВИДЕНТИРАЊА У КЊИГУ ДЕЖУРСТВА.
НАСТАВНИЦИ КОЈИ СЕ ОДРЕЂЕНИМ ДАНИМА ПОЈАВЉУЈУ У КОМБИНАЦИЈИ ДЕЖУРАЈУ У ДАНУ КАДА СУ АНГАЖОВАНИ ОД 1-6 ЧАСА СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ. Сви наставници, без обзира на место дежурства из табеле, су дужни да 15 минута пре почетка часова, на великом одмору као и до поласка аутобуса, дежурају у школском дворишту.
ГЛАВНИ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК -наставник разредне наставе, води књигу дежурства у којој ће уписивати: датум, одсутне раднике са посла, замену часова, реализацију наставе, остала запажања у сарадњи са осталим дежурним наставницима. Уколико дежурни наставник не може да реши неки проблем, обавештава педагога и директора школе. Одговорност наставника, уколико се не налази на месту дежурства је лична.
ПРИЗЕМЉЕ- место дежурства је кухиња и ђачки улаз
ПРВИ СПРАТ- место дежурства је простор код санитарног чвора за ученике
ДРУГИ СПРАТ- такође, простор код санитарног чвора за ученике
За безбедност деце предшколског узраста одговоран је васпитач.


Дежурство помоћних радника

НА ГЛАВНОМ УЛАЗУ дежурају домар школе, ложач школе.
На главном улазу школске зграде дежурају помоћни радници. За време дежурства води рачуна ко улази и излази из школе и води евиденцију у предвиђену бележницу. Једна од обавеза домара је и вођење рачуна о справама које се налазе у школском дворишту.
НАПОМЕНА: ВОДИТИ ЕВИДЕНЦИЈУ УЛАСКА ЛИЦА СА СТРАНЕ У ШКОЛУ.
ЂАЧКИ УЛАЗ У ТОКУ НАСТАВЕ МОРА БИТИ ЗАКЉУЧАН, А ОТВОРЕН САМО ГЛАВНИ ЗА ИЗЛАЗ