ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

План рада ученичког парламента

Предлагач плана: Слађана Матић

Одговорно лице: Слађана Матић

ЦИЉЕВИ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 • Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;
 • Развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и шире;
 • Усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;
 • Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности;
 • Развијање свести о равнотежи између права и одговорности;
 • Активно учешће у образовно-васпитним активностима школе;
 • Иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим делатностима од интереса за ученике школе;
 • Развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља и руководством школе;
 • Успостављање и развијање сарадње са Ученичким парламентима и другим сличним организацијама младих у земљи.

 

 

ЗАДАЦИ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 • Активно учествовање у процесу самовредновања рада школе, као и реализацији и унапређивању Развојног плана школе;
 • Унапређивање рада школских секција, друштава, клубова и других облика организовања ученика;
 • Организовање разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика;
 • Успостављање сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера;
 • Сарадња са управом школе, Наставничким већем и другим органима школе;
 • Изјашњавање о најважнијим питањима везаним за Програм рада школе;
 • Организовање добротворних и хуманитарних акција;
 • Организовање других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе.

 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 

СЕПТЕМБАР

 • Избор представника одељења;
 • Конституисање Ученичког парламента;
 • Избор руководства;
 • Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе); Законом о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученикаПословником о раду парламента и сл.
 • Испитивање потреба ученика и одељења – предлога ученика важних за рад Парламента;
 • Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години.

 

ОКТОБАР

 • Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања;
 • Проблеми у савладавању наставних садржаја -  предлози и сугестије.

 

НОВЕМБАР

 • Организовање и спровођење акције чишћења школе и околине;
 • Постављање „ Кутије поверења ” , места где ће ученици анонимно или јавно хвалити, кудити, предлагати;
 • Обележавање Међународног дана толеранције;
 • Обележавање Светског дана деце.

 

ДЕЦЕМБАР

 • „Сви смо једнаки и сви се волимо“ ,обележавање Међународном дана деце са хендикепом, акценат на инклузији у настави;
 • Анкета „Које су моје жеље - Која су моја права“, обележавање Дана људских права;
 • Образовање паноа на којем ће ученици качити својим друговима и наставницима честитке за Нову годину;
 • Организовање хуманитарне акција ради сакупљања новчаних средстава за куповину новогодишњих пакетића најугроженијим ученицима наше школе.

 

ЈАНУАР

 • Организовање новогодишње изложбе ликовних радова;
 • Учешће у реализацији обележавања Светог Саве;
 • Поводом школске славе, Светог Саве, додела похвала, по избору ученика, најбољем другу у сваком одељењу и најбољем и најкреативнијем наставнику;
 • Анализа успеха и дисциплине ученика, мере за побољшање;
 • Анализа рада Ученичког парламента.

 

ФЕБРУАР

 • Обележавање Међународног дан матерњег језика;
 • Организовање Недеље лепих речи.

 

МАРТ

 • Учешће у организацији и реализацији прославе поводом обележавања Дана школе;
 • Организовање литерарни конкурс за ученике свих узраста (избор најбољих радова на задате теме);
 •  Обележавање Светског дан поезије;
 • Посета Градске библиотеке у Ваљеву и Народног музеја.

 

АПРИЛ

 • Седми април, Светски дан здравља – стручно предавање ( сарадња са Домом здравља у Ваљеву);
 • Двадесет трећи април, Светски дан књиге – литерарно дружење у школској библиотеци уз читање радова које су ученици стварали током школске године;
 • Разговор на тему класификационог испита за ученике осмог разреда.
 • Сређивање и оплемењивање школског дворишта.

 

МАЈ

 • Заједничко гледање филма у просторијама школе;
 • Обележавање Светског дан писања писма;
 • Професионална орјентација, помоћ осмацима при избору занимања;
 • Обележавање Светског дан породице;
 • Организација журке за осмаке;
 • Постављање коверата за убацивање порука осмацима.

 

ЈУН

 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају 2016/2017. године;
 • Тајно гласање за ђака генерације и предлог Наставничком већу;
 • Помоћ при организацији матурске вечери.