ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

План екскурзије


План екскурзије за ученике млађих разреда

На седници Одељенског већа за школску 2016./17.договорили смо се да екскурзију реализујемо на релацији Драчић-Ваљево-Лазаревац-Аранђеловац-Јагодина-Драчић.

Јагодина се налази на реци Белици, у средњем Поморављу.У Јагодини се налази конак хајдук Вељка Петровића. Најпознатија је по музеју воштаних фигура,Зооврту, Парк Поток са вештачким водопадом. У повратку, ако буде било времена, направити кратку паузу у етно селу Бабина река код Аранђеловца.
1.НОСИОЦИ ПРЕДВИЂЕНИХ АКТИВНОСТИ:

Носиоци припреме, организације и извођења екскурзије су директор, стручни вођа и учитељице, које ће упознати родитеље са временом извођења екскурзије, ценом, маршрутом, терминима поласка и очекиваног повратка.Договориће се са ученицима о облачењу, исхрани и понашању у току путовања.У току путовања , бринути о здрављу и безбедности ученика.

Директор школе је одговоран за извођење екскурзије.Он закључује уговор са одабраном туристичком агенцијом у складу са овим планом.На уговор са агенцијом, као и њен избор , сагласност даје Школски одбор.


2.ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈЕ:

Екскурзију извести 7.10. 2016.године.Трајање екскурзије је један дан. Време поласка у 7:30 часова испред школе у Драчићу.Време повратка око 19:30 часова испред школе у Драчићу.

План екскурзије за ученике старијих разреда

РАЗРЕД: 5-8.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:7-8.октобар 2016

ТРАЈАЊЕ: два дана( 1 ноћење)

РЕЛАЦИЈА: ВАЉЕВО-СМЕДЕРЕВО-ПОЖАРЕВАЦ-ГОЛУБАЦ-ДОЊИ МИЛАНОВАЦ-КЛАДОВО-ГОЛУБАЦ-ПОЖАРЕВАЦ-ВАЉЕВО

ЦИЉ ЕКСКУРЗИЈЕ: Савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и процеса у природној и друштвеној средини, упознавање култуирног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе.

ОБРАЗОВНИ ЗАДАЦИ: Проучавање објеката и феномена у природи,уочавање узрочно-последичких. Односа у конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; упознавање са начином живота и рада људи у појединим крајевима; развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и значај схватања здравља и здравих стилова живота; подстицање и испољавање здравих емоционалних доживљаја.


ПРОГРАМ ПУТОВАЊА:

ПРВИ ДАН:

Ваљево- Смедерево-Пожаревац- Голубац-Доњи Милановац

Полазак испред школе у договорено време. Путовање преко Београда(краћа пауза), до Смедерева. Разгледање Смедеревске тврђаве. Наставак путовања до Пожаревца. Посета галерији слика Милене Павловић Барили. Затим обилазак Римског утврђења Виминацијум. Наставак пута преко Пожаревца до Голубца. Разгледање Голубачког града.Наставак путовања до Доњег Милановца. Смештај у хотел „Лепенски Вир“, вечера, диско вече, ноћење.


ДРУГИ ДАН

Доњи Милановац-Кладово-Доњи Милановац-Велико Градиште-Пжаревац-Аранђеловац-Ваљево После доручка наставак пута кроз Ђердапску клисуру. Обилазак ХЕ“ Ђердап“. Обилазак Кладова. Вожња бродом по Дунаву. Наставак пута до хотела.Ручак. Наставак путовања до Сребрног језера. Обилазак. Наставак путовања преко Пожаревца- Аранђеловца (краћа пауза) до Ваљева. Долазак у Драчић око 21 час.  Задаци екскурзије су:

 • проучавање објеката и појава у природи
 • развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика
 • упознавање начина живота и рада људи појединих крајева
 • развијање позитивних односа према националним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и навикама, развијање позитивних социјалних односаим
 • подстицање, испољавања позитивних доживљаја према крају који обилазе и упознају
 • примењена стечених знања из предмета Свет око нас.
 • уочавање значаја путева и важнијих саобраћајних средстава којима се људи служе.
 • развијање позитивних односа и учвршћивање навика и правила лепог понашања.
 • стицање нових сазнања