ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Годишњи извештаји и планови

Извештаји о реализацији Годишњег плана рада ОШ "Драгољуб Илић" за одређену школску годину рађени су на основу извештаја наставника, стручних сарадника, и директора школе, као и на основу увида у дневнике образовно-васпитног рада и педагошку документацију школе.

Годишњи извештај

Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021.

Годишњи план

Годишњи извештај о раду школе за школску 2021/2022.

Извештај директора

Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021.

.
Годишњи извештај

Годишњи извештај о раду школе за школску 2015/2016.

Годишњи извештај

Годишњи извештај о раду школе за школску 2014/2015.

Годишњи извештај

Годишњи извештај о раду школе за школску 2013/2014.