ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Динамика рада у току године

На седници Наставничког већа, одржаној 22. 8. 2016. године утврђени су датуми за реализацију активности везаних за нашу школу, и то:

Активности Време
Образовно – васпитни рад у 1. полугодишту 1.9.- 27.1.2017.
Први класификациони период 14.новембар 2016.
Подела ђачких књижица на крају првог полугодишта 27.1.2017.
Зимски распуст 31.12.-9.1.2017. и 28.1-13.2.2017.
Образовно- васпитни рад у 2. полугодишту 13.2.-13.6.20167.
Трећи класификациони период 12. 4. 2017.
Пролећни распуст 13.4.-17.5.2017.
Завршетак наставе за ученике 8. Разред 30.5.2017.
Завршетак наставе за ученике од 1.-7. Разреда 13.6.2017.
Уручивање сведочанстава и диплома ученицима 28.6.2017.
Уручивање ђачких књижица ученицима 1.- 7. разреда 28.6.2017.
Летњи распуст 13.6.-31.8.2017.