ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Школска медијатека

Приказивање емисија, интерактивних презентација, аудио и видео-материјала

Медијатека је посебно уређен и оплемењен простор који, уз креирање, коришћење и чување различитих наставних средстава, пружа и место за рад ученицима и наставницима, а све с циљем осавремењивања наставе и учења. Медијатека располаже са 10 400 јединица медијатечке грађе које су каталошки обрађене, што омогућава брз и једноставан увид у ресурсе медијатеке. Они обухватају звучне, визуелне, аудио-визуелне носиоце информација и уређаје за њихово преношење.
Медијатекар: Маја Ракић, наставник техничког и информатичког образовања.
Дигитални час представља технологију која је базирана на рачунарској-дигиталној техници, усмерена на ученика, при чему наставник даје подршку, усмерава и саветује. Користећи Смарт боард смо открили да интерактивна табла има јак визуелни ефекат који помаже у брзом и једноставном схватању као и једноставније памћење информација.

  • Упознавање ученика са радом у медијатеци и упознавање ученика и наставника са фондом медијатеке.
  • Развијање навика и правилним руковањем медијатекачким материјалом, рачунарима и паметном таблом.
  • Сарадња са наставницима и ученицима и стручна обрада новог мултимедијалног материјала, евидентирање и каталогизација.
  • Вођење евиденције о коришћењу медијатеке и њене грађе и одабир и припремање новог мултимедијалног садржаја.
  • Приказивање емисија, интерактивних презентација, аудио и видео-материјала, приказивање емисија и филмова приликом обележавања важних датума.

Интерактивна табла


Усвајање информационих технологија и специфичност захтева које намећу у данашњем друштву, условили су потребу за прилагођавањем образовног система иновацијама, а самим тим и наставника, који преузимају нове и одговорне улоге и задатке. Развој интерактивних наставних метода, које се користе упоредо са традиционалним дидактичким методама. У нашој школи, као наставно средство се користи интерактивна електронска табла. Ова табла побољшава квалитет наставе, чини је очигледном и интерактивном што је посебно значајно за рад са децом са сметњама у развоју. Својим карактеристикама она, између осталог, омогућава приказ видео-записа различитих формата и фотографија у великој резолуцији , примену великог броја едукативних софтвера, уређивање докумената на лицу месту применом различитих софтверских апликација. Површина табле је осетљива на додир, омогућава употребу дигиталног мастила и тренутно снимање активности која је у току.Своју примену она налази како у настави обавезних наставних предмета тако и у настави изборних наставних предмета и ваннаставних активности. Овај рад показује унапређење наставног процеса применом „паметне табле“ у настави српског језика, математике, природе и друштва, психомоторних вежби и информатике и рачунарства. “Паметна табла” пружа и додатне могућности као средство за едукацију наставног особља кроз семинаре, презентације и сличне активности.