ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203
Отворена врата

Отворена врата представљају школски термин који означава време које разредне старешине, учитељи и сви запослени у школи могу да посвете ђачким родитељима ради успешне сарадње и праћења ученика. Разредне старешине и учитељи имају одређен термин у недељи који представља резервисано време наставника за родитеље ђака. Отворена врата су веома корисна и омогућавају родитељима да имају бољи увид у рад и напредовање свог детета. Могу са наставником да попричају о проблемима са којима се деца сусрећу у усвајању градива неког предмета, или да се посаветују како да деци помогну да боље напредују. Такође, веома је важно да родитељи у четири ока обавесте одељењске старешине о свим здравственим проблемима (ако их има), или о породичним ситуацијама, као и о условима у којима дете живи. Све ово има за циљ да наставници имају детаљан увид у личност сваког ученика, како би имали правилан приступ у раду са њима. Тако би се ученицима помогло да што лакше и боље усвајају знање и васпитање. Заједничком сарадњом родитеља и наставника постижу се најбољи резултати у развоју личности сваког ђака, а сваки се проблем лако реши ако се родитељи и наставници заједничким радом ангажују.

 • Весна Сировљевић, учитељица 1. разреда
 • 2., 5. и 6. час
 • Уторак
 • Луција Тасић, учитељица 2. разреда
 • 6. час
 • Среда
 • Каролина Нешковић, учитељица 3.разреда
 • 6. час
 • Четвртак
 • Ана Лукић, учитељица 3.разреда
 • 3. час
 • Петак


Предметна настава

 • Слађана Матић, одељенски старешина 5.разреда
 • 5. и 6. час
 • Уторак
 • Марија Којић, одељенски старешина 6.разреда
 • 3. час
 • Петак
 • Маја Миливојевић, одељенски старешина 7.разреда
 • 3. час
 • Среда
 • Ивана Веселиновић, одељенски старешина 8.разреда
 • 5. и 6. час
 • Петак


Издвојена одељења

 • Љубица Исаиловић, учитељица 1. и 3. разреда
 • 1. и 2. час
 • Петак
 • Бојана Белушевић, учитељица 2. и 4. разреда
 • 3. и 4. час
 • Петак
 • Александра Петровић, учитељица учитељица неподељеног одељења Бачевци
 • Велики одмор
 • Понедељак
 • Милена , учитељица учитељица неподељеног одељења Жабари
 • 5. час
 • Среда