ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Продужени боравак

Продужени боравак

И ове школске године у продуженом боравку радиће учитељица Драженка Марјановић. На родитељским састанцима одржаним у првој седмици септембра родитељи су попуњавали упитник који се односио на давање сагласности да деца иду у продужени боравак. Анкету су попуњавали родитељи ученика 1.и 2.разреда матичне школе. У 1.разреду сагласност је дата за свих 10 ученика, као у 2.разреду за свих 10 ученика. Самим тим формирана је група ученика која броји 20 ученика 1. и 2. разреда. Посебно треба напоменути да већина ученика 3.и 4.разреда борави у продуженом боравку радећи домаће задатке и понекад пружајући помоћ у раду ученика прва два разреда до поласка аутобуса.

Табела

 бр. ученика

Број одељења

20

1

Од 08:00 до 13:10 часова