ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Упис у први разред

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИПоштовани родитељи будућих првака,


У складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања, предвиђено је да се у први разред основне школе уписују деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година и која су здравствено способна за полазак у школу. У први разред основне школе у школској 2021/22. години (редован упис) уписују се деца рођена од 1. 03. 2014. до 28. 02. 2015. године.


Деца рођена у периоду од 01. 03. 2015. до 31. 08. 2015. године (узраст од 6. до 6,5. године), могу се уписати у први разред, након провере спремности за полазак у школу коју врши педагог школе, а на захтев родитеља, односно законског заступника детета.


Уписују се и деца старија од 7. година живота која због болести или других оправданих разлога нису уписана у први разред. Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, може се одложити упис у школу за годину дана, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.
Редован упис у први разред (деце која територијално припадају школи) почиње 1. априла 2021. године и траје до 31. маја 2021. године.

Тестирање деце обавља се по извршеном упису у терминима који одреди педагог школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним могућностима установе. У том случају, родитељ је у писаној форми поднео молбу за упис, до 01. 02. 2021. године. Од прошле школске године постоји могућност да школа, уз помоћ електронског сертификата и система еУпис, родитељима обезбеди документацију неопходну за упис: извод из матичне књиге рођених, пријаву места становања за дете, потврду лекара о здраственој способности за упис у први разред и потврда о завршеном предшколском програму.

Да би могао да се обави упис уз помоћ електронских сертификата неопходно је да родитељ/старатељ донесе тачан ЈМБГ детета и једног од родитеља/старатеља приликом уписа.
Пријава детета за упис у први разред је обавезна.

Родитељи/законски заступници треба да преко портала е-Управа од 1. 4. 2021.године до 28. 5. 2021. године изврше пријаву детета за упис у основну школу. Родитељима ће бити доступна услуга еЗаказивање термина за успис и тестирање детета у ОШ, од 22. марта до 28. маја 2021. године. Родитељи ће на порталу е-Управе изабрати одговарајући термин када ће са дететом доћи у школу на проверу зрелости за полазак у први разред коју врши педагог школе.

Уколико родитељ не жели да закаже термин електронским путем, већ се одлучи да позове школу, овлашћено лице ће у име родитеља, термин за тестирање детета заказати кроз апликацију еУправе. У том случају, у времену од 8-11 часова, родитељ може позвати директора школе, Зорана Новаковића (тел. 014/276-544) или педагога школе, Маријану Пушић (тел. 014/276-550).


Драги наши будући ПРВАЦИ и родитељи,
ДОБРОДОШЛИ У ОСНОВНУ ШКОЛУ “ДРАГОЉУБ ИЛИЋ” ДРАЧИЋ!
СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛОВАЊА !

 

   

Упознајте наше запослене

Вреднујемо успех према труду и залагању, подстичемо креативност, бришемо границе, јачамо флексибилност и сарадњу!

Настанак и развој школства у овом сеоском центру има занимљиву прошлост. Према писању др Марије Исаиловић у књизи „Школе у ваљевском крају“, градња школе у Драчићу почела је још 1861. године. По споразуму са мештанима, на свом имање , школу је подигао Стеван Јовановић Геранчић.