ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Новинарска секција

Новинарска секција „Драгољуб“ окупља ученике који желе да се баве актуелностима, да трагају за значајним или занимљивим информацијама, да промовишу своје идеје и достигнућа, као и достигнућа својих другова.

Радом и ангажовањем у Новинарској секцији ученици усвајају новинарски стил и ближе се упознају са различитим информативним жанровима (вест, чланак, извештај), као и са књижевно-публицистичким жанровима (репортажа, путопис, интервју). Групе за уређење рубрика: (вести, извештаји, интервјуи, култура, музика, мода, спорт, забава), организовале су се према интересовањима и афинитетима ученика. Кроз рад секције ученици су упознавани са новинарском етиком – новинар треба да сазна, прикупи информације, провери их, напише текст и потпише га.

Тимови новинарске секције:

  • Уредници
  • Новинари
  • Колумнисти
  • Водитељи
  • Сниматељи
  • Фотографи
  • Монтажери
  • Графичари
  • Секретари


Часови

На часовима новинарске секције, који су одржавани, ове школске године, у различитим терминима, у кабинету за информатику, расправљало се о новинарским облицима (вест, извештај, репортажа, интервју, чланак) и питањима на које они треба да одговоре (ко, шта, када, где, како и зашто). Анализом новинарских текстова и вежбама у писању истих, ученици су упућивани да уочавају карактеристике новинарског језика и стила и да препознају улогу наслова у истицању важности информација. Ученици су учили како да обрађују фотографије за штампана издања, а како за дигитална, обрађивали су видео снимке и учили основе интернет новинарства. Својим чланцима, ученици-новинари, сниматељи, фотографи и водитељи су пропратили догађаје који су обележили прво полугодиште која је за нама. Писали су о раду школских секција, о припремама програма за прославу школске славе, који су низом текстова везаним за овај догађај, дали допринос прослављању школске славе, интервјуисали учеснике програма. Многобројни успеси ученика су, такође, пропрећени извештајима, репортажама са такмичења као и интервјуима са члановима школских екипа који су учествовали у успесима на градским, окружним и републичким такмичењима.