ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Упознајте наш тим

Сви запослени
Администрација
Наставници
Учитељи
Зоран Новаковић
Директор

За време његовог руковођења школа је постала једна од најсавременијих и најбоље опремљених сеоских школа...

- Погледај профил
Каролина Нешковић
Професор разредне наставе

Каролина Нешковић је председник Школског одбора и председнк Друштва учитеља Ваљево...

- Погледај профил
Слађана Матић
Професор српског језика и књижевности

Слађана Матић је координатор Ученичког парламента, потпердседник Школског одбора...

- Прогледај профил
Луција Тасић
Професор разредне наставе

Аутор књига за децу и добитник престижне награде Најбољи едукатор Србије. Добитница више награда...

- Погледај профил
Маја Ракић
Професор техничког и информатичког образовања

Маја Ракић је уредник и дизајнер школског сајта, уредник и креатор школског часописа Драгољуб...

- Погледај профил
Ана Степановић
Педагог

Ана Степановић планира и програмира васпитно образовни рад у школи,креатор је педагошких радионица...

- Поледај профил
Марија Којић
Професор музичке културе

Марија Којић, вођа школског хора - неизоставни део сваке приредбе, написала је музику за школску химну...

- Погледај профил
Ивана Веселиновић
Професор математике

Ивана ВеселиновиЋ, популаризовала је математику, сврстајући је у омиљене предмете у школи...

- Погледај профил
Маја Миливојевић
Професор руског језика

Организатор већ на далеко познатог Тематског дана посвећеног важности очувања народне традиције...

- Погледај профил
Анђелка Дмитровић
Професор енглеског језика

Анђелка Дмитровић је у Тиму за школско развојно планирање и Дисциплинској комисији...

- Погледај профил
Слађана Голубовић
Професор биологије и хемије

Слађана Голубовић води еколошку секцију и члан је Тима за самовредновање и вредновање рада школе...

- Погледај профил
Тања Антонијевић
Професор географије

Тања Антонијевић је председник Актива за друштвене науке и члан Тим за евалуацију годишњег плана и програма

- Погледај профил
Ксенија Мутић
Професор ликовне културе

Ксенија Мутић члан је Удружења ликовних уметника Србије од 1987. год., добитник је велике награде...

- Погледај профил
Бојана Белушевић
Професор разредне наставе

Учествовала је у пројекату за реализацију Локалног плана акције за децу Ваљева Удружење грађана “Максимум”...

- Погледај профил
Александра Петровић
Професор разредне наставе

Александра Петровић је учитељица у Бачевцимаи члан је Тима за индивидуално образовно планирање...

- Погледај профил
Ана Лукић
Професор разредне наставе

Ана Лукић је учитељица у матичној школи, члан је дисциплинске комисије и Тима за школско развојно планирање..

- Погледај профил
Милена Страхињић
Професор разредне наставе

Милена Страхињић је учитељица у Жабарима,члан је Тим за самовредновање и вредновање рада школе...

- Погледај профил
Драженка Марјановић
Професор разредне наставе

Драженка Марјановић је учитељица у ородуженом боравку и члан Тима за заштиту деце од насиља...

- Погледај профил
Весна Сировљевић
Професор разредне наставе

Весна Сировљевић је учитељица у Драчићу, председник је Синдиката...

- Погледај профил
Јелена Филиповић
Шеф рачуноводства

Јелена Филиповић је шеф рачуноводства

- Поледај профил
Љиљана Грк
Секретар

Љиљана Грк је члан Дисциплинске комисије, Комисије за радне односе...

- Поледај профил