ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Упознајте наш колектив

Александра Петровић
Александра Петровић
 • aleksandra13081971@gmail.com
  • Звање професор разредне наставе
  • Образовање Учитељски факултет
  • Отворена врата
  • Комисије
  • Тимови
  • Актив Актив наставника разредне наставе
  • Испит за лиценцу Положен
  • Остало Издавала је чланке у Просветном прегледу и електронском Зборнику акредитованог републичког стручног скупа учитеља. Учествовала је на Саборима учитеља Србије, где је презентовала примере добре праксе.као и на Смотри стваралаштва у васпитно – образовном процесу „Покренимо се“, у Книћу.