ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Упознајте наш колектив

Бојана Белушевић
Бојана Белушевић
 • osprijezdic@gmail.com
  • Звање професор разредне наставе
  • Образовање Учитељски факултет, Београд
  • Радни дани Понедељак, уторак, среда, четвртак, петак
  • Отворена врата
  • Комисије
  • Тимови
  • Актив Актив наставника разредне наставе
  • Испит за лиценцу Положен
  • Остало