ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Упознајте наше запослене

Зоран Новаковић
Зоран Новаковић
 • osdracic@gmail.com. 014 276 544
 • Директор
  • Звање Професор физичке културе и спорта
  • Образовање Факултет спорта и физичког васпитања
  • Тимови Тим за заштиту деце од насиља, Тим за школско развојно планирање, Тим за индивидуално образовно планирање,Тим за евалуацију годишњег плана и програма
  • Комисије Комисија за израду ГПШ и извештаја о раду, Комисија за израду општих аката, Комисија за културно-јавне делатности
  • Биографија За време његовог руковођења школа је у потпуности изменила свој лик, постала је једна од најсавременијих и најбоље опремљених сеоских школа у Србији. Не само да је уређен ентеријер саме школе већ и њене околине. У школи се одвија кабинетска настава, а највећи допринос у опремању кабинета дао је управо директор, па су сада наши кабинети опремљени доста добро, да не кажем у потпуности, јер наставни процес је жив, па ће увек бити места за нова наставна средстава.
  Свака учионица има рачунар, како у матичној школи, тако и издвојеним одељењима. Рачунари су из донација, а за то је најзаслужнији директор. Зидови школе добили су нови израз,обојени су ведрим бојама и оплемењени бројним сликама. Опремљени су кабинети за физику, хемију, биологију, географију, историју и српски језик. Комплетно је уређена рачунарска учионица у којој се налази најмодернија опрема. На фискултурној сали могу нам позавидети и веће градске школе. Набављен је и монтажни базен површине 28м2 за ученике млађих разреда. Књижни фонд током година знатно је увећан јер је сваке године куповано доста књига, како за стручно усавршавање наставника, тако и из програма школске лектире и прикладне литературе за децу. Сада у школској библиотеци, осим лектире можете наћи мноштво енциклопедија, лексикона, речника, стручне и научне литературе. Уведен је Интернет. Купљено је је много собног цвећа, као и зимзелених садница, украсног жбуња и ружа. . Ове године ограђено је школско двориште и засађене су саднице разноврсног воћа на школској парцели. Директор Зоран Новаковић редовно посећује часове наставника и подржава иновативне моделе рада у настави. Прихвата сваку добру иницијативу радника. Изузетно цени добар рад, пружа подршку младим колегама, подржава их у стручном усавршавању, труди се да омогући посету семинарима и стручним састанцима. Ту је да изађе у сусрет, како запосленима, тако и деци и њиховим родитељима при решавању проблема. Зато је веома цењен у колективу, у друштвеној средини, код родитеља и ученика.