ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Упознајте наше запослене

Profesor matematike i informatike


  • Звање професор математике и рачунарства
  • Образовање Математички факултет у Београду
  • Радни дани понедељак, уторак, среда, четвртак, петак
  • Отворена врата петак 5. и 6. час
  • Секције математичка секција
  • Школски одбор члан
  • Тимови Тим за самовредновање, Тим за професионалну оријентацију
  • Активи председник Актива природних наука
  • Остало члан управног одбора Продужнице математичара Ваљево, члан Комисије за ученички стандард