ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Упознајте наш колектив

Каролина Нешковић
Каролина Нешковић
 • karolina.neskovic@gmail.com
  • Звање професор разредне наставе
  • Образовање Учитељски факултет
  • Радни дани Понедељак, уторак, среда, четвртак, петак
  • Комисије Дисциплинска комисија
  • Школски одбор председник
  • Тимови ШРП, Еко тим школе
  • Актив Актив наставника разредне наставе
  • Испит за лиценцу Положен
  • Остало председник Друштва учитеља Ваљево