ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 14 203

Упознајте наш колектив

Слађана Голубовић
Слађана Голубовић
 • zadarska83@gmail.com
  • Звање професор биологије и хемије
  • Образовање Биолошки факултет Београд и Хемијски факултет Београд
  • Радни дани понедељак и петак
  • Секције Еколошка секција
  • Тимови Тим за самовредновање и вредновање рада школе
  • Активи Стручни актив за област природних наука
  • Испит за лиценцу Да